This website is using cookies to improve functionality of the website Accept
Allerødsø, DK
Allerødsø, DK

Allerød Sø er en tidligere sø, nu et moseområde der ligger nord for Farum, vest for Blovstrød i Allerød Kommune. Den var oprindelig en lysåben, lavvandet sø, der er opstået i et dødislandskab efter afsmeltning af en strandet dødis. Søen ligger i en større sammenhængende istidslavning, som kan følges fra Hillerød mod Holte. Med afsmeltningen af isen blev der aflejret mange forskellige materialer, bl.a. store mængder af fint ler.